ကမ္ဘာမှာ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ အများဆုံး နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ

ဘုရားမဲ့ဝါဒီ အများဆုံး နိုင်ငံစာရင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံက ထိပ်ဆုံးက ရှိနေပါတယ်

Your Thoughts …

Recommended