“ဟာသအိုက်တင် မလုပ်တတ်ရင် ငပေါ ဖြစ်တယ်”လို့ ပြောတဲ့ လွှမ်းပိုင်

အဆိုတော် လွှမ်းပိုင် / ယုဖြူဟန် / ဧရာဝတီ

Your Thoughts …

Recommended