လက်တွေ့မှာ တကယ်မဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘဲ လူသိများထင်ရှားတဲ့ သမိုင်းဖြစ်ရပ်များ

နယူတန်ဟာ ပန်းသီးပင်အောက် ထိုင်နေတုန်း ပန်းသီးတလုံးသူ့ခေါင်းပေါ် ကြွေကျတာတကယ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး

Your Thoughts …

Recommended