လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး ပညာပေးအနေဖြင့် လူငယ်များ ရန်ကုန် ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းနှင့် ဒလ သွားသည့် သင်္ဘောများပေါ်တွင် ပညာပေး လက်ကမ်းစာစောင်များ ဝေခြင်း၊ ပါဖော့မန့်များ ပြသခြင်းကို စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ပြုလုပ်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)

လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး ပညာပေးအနေဖြင့် လူငယ်များ ရန်ကုန် ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းနှင့် ဒလ သွားသည့် သင်္ဘောများပေါ်တွင် ပညာပေး လက်ကမ်းစာစောင်များ ဝေခြင်း၊ ပါဖော့မန့်များ ပြသခြင်းကို စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက ပြုလုပ်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)

Your Thoughts …

Recommended