ယခုအပတ် သတင်းဓာတ်ပုံအဖြစ် ဧရာဝတီ ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် ဂျေပိုင်ရိုက်ကူးထားသည့် ဧရာဝတီတိုင်းမှ ဝင်ရောက်လာသော ဆန်များကို ရန်ကုန်ဝါးတန်း ဆိပ်ကမ်းတွင် ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားများက ကုန်တင်ကားပေါ်သို့ သယ်ဆောင်နေသည့် မြင်ကွင်း ဓာတ်ပုံကို ရွေးချယ် လိုက်ပါသည်။ (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)

ယခုအပတ် သတင်းဓာတ်ပုံအဖြစ် ဧရာဝတီ ဓာတ်ပုံသတင်းထောက် ဂျေပိုင်ရိုက်ကူးထားသည့် ဧရာဝတီတိုင်းမှ ဝင်ရောက်လာသော ဆန်များကို ရန်ကုန်ဝါးတန်း ဆိပ်ကမ်းတွင် ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားများက ကုန်တင်ကားပေါ်သို့ သယ်ဆောင်နေသည့် မြင်ကွင်း ဓာတ်ပုံကို ရွေးချယ် လိုက်ပါသည်။ (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)

Your Thoughts …

Recommended