စစ်ကိုင်း အလုပ်သမားသပိတ်ကို နေပြည်တော်အဝင် တပ်ကုန်းမြို့တွင် ရဲများက ပိတ်ဆို့ ဖမ်းဆီးသည်ကို မေလ ၁၈ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်။

စစ်ကိုင်း အလုပ်သမားသပိတ်ကို နေပြည်တော်အဝင် တပ်ကုန်းမြို့တွင် ရဲများက ပိတ်ဆို့ ဖမ်းဆီးသည်ကို မေလ ၁၈ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်။

Your Thoughts …

Recommended