Monday, June 24, 2024
26 °c
Yangon

ရှမ်းပြည်နယ်မှ လူကုန်ကူးသောအမျိုးသမီးကို ထောင်ဒဏ်နှစ် ၈၀ ချမှတ်

ယခုနှစ် လူကုန်ကူးမှု ၃၁ မှုတွင် အမျိုးသား ၂၁ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၅၈ ဦကို ဖမ်းဆီးပြီး လူကုန်ကူးခံရသူ ၅၀ ကို ကယ်တင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်/ / Reuters

Your Thoughts …

Recommended