ဦးဝှေ့တင်း လွှတ်ပေးရန် အဆို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဆွေးနွေးမည်

ဦးဝှေ့တင်း အမျိုးသား လွှတ်တော်သို့ နောက်ဆုံးတက်ရောက်ခဲ့စဉ် / မိုးမိုး / ဧရာဝတီ

Your Thoughts …

Recommended