အလုပ်ထုတ်ခံရသည့် ဝန်ထမ်းများကို Adidas ဖိနပ်ချုပ်စက်ရုံ အလုပ်ပြန်ခန့်

၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလအတွင်းက တွေ့ရသည့် မြန်မာပေါင်ချိန် စက်ရုံတွင် တွေ့ရသည့် အလုပ်သမားများ / Myanmar Pou Chen Company Limited

Your Thoughts …

Recommended