ထိုင်းသိမ်းသော ထွန်းမင်းလတ် ပိုင်ဆိုင်မှုများထဲ စစ်ခေါင်းဆောင်သားသမီးပိုင်များ ပါဟု ဆို

လက်နက်ပွဲစား ထွန်းမင်းလတ်ထံမှ ထိုင်းအစိုးရက သိမ်းဆည်းရမိသော ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများထဲ ဦးအောင်ပြည့်စုံ နှင့် ဒေါ်ခင်သီရိသက်မွန်တို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုပါဝင်ကြောင်း Justice For Myanmar က ထုတ်ပြန်သည်

Your Thoughts …

Recommended