လူဦးရေ စာရင်းကောက်သည့်အဖွဲ့များ တော်လှန်ရေး အင်အားစုများ၏ တိုက်ခိုက်ခံနေရ

ထားဝယ်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြင့် လူဦးရေစာရင်း ကောက်ယူနေစဉ် / Daweiwatch

Your Thoughts …

Recommended