စစ်ကိုင်းတိုင်းမှ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ရုံးနှင့် လဝကရုံးများ တိုက်ခိုက်ခံရ

ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်က တမူးမြို့ရှိ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးကို တော်လှန်ရေးအင်အားစုများ တိုက်ခိုက်မီးရှို့ / NP News

Your Thoughts …

Recommended