ပြည်သူကို မီးမှန်အောင်မပေးနိုင်ဘဲ လျှပ်စစ်ကားအားသွင်းရုံများ ဆောက်ရန်ပြင်နေ

လျှပ်စစ်ကားအားသွင်းရမည့်နေရာနှင့် နမူနာပုံများ

Your Thoughts …

Recommended