စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု လွန်စွာမြင့်မားလာ

၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းရှိ ဘိန်းခင်းတခုကို မြင်ရစဉ်

Your Thoughts …

Recommended