လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုသူများကို စစ်ကောင်စီ ပိုမို ခြိမ်းခြောက်လာ

စစ်အာဏာသိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရေးသားမှုကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ မခင်ဖုန်းဇော်

Your Thoughts …

Recommended