ခရိုနီ ဦးတေဇကို စစ်ကောင်စီက စားအုန်းဆီ တင်သွင်းခွင့်ပေး

၂၀၁၄ ခုနှစ်က ပြင်ဦးလွင်ရှိ တပ်မတော်နည်းပညာ တက္ကသိုလ်တွင် ထူးကုမ္ပဏီများအုပ်စုနှင့် GDZR တို့က စစ်တပ်အားကစားရုံ တည်ဆောက်ပြီး လွှဲပြောင်းလှူဒါန်းစဉ် / U Tay Za

Your Thoughts …

Recommended