အိုးဘိုထောင်တွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသူများ ရိုက်နှက်ခံရ၊ ဒဏ်ရာပြင်းထန်သူများရှိ

Google Earth မှမြင်တွေ့ရသည့် အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်

Your Thoughts …

Recommended