ထန်တလန်မြို့ကို ပြန်လည်ခြေကုပ်ယူနိုင်ရေး စစ်ကောင်စီ ကြိုးပမ်း

ထန်တလန်မြို့မ ရဲစခန်းအား CNA နှင့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့များ သိမ်းပိုက်နေစဉ် / CJ

Your Thoughts …

Recommended