စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် လက်နက်ပွဲစားများကို အီးယူ ထပ်မံ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့

စစ်ကောင်စီတပ်များ / CJ

Your Thoughts …

Recommended