ပလက်ဝရှိ ချင်းရွာသားများကို AA စစ်သင်တန်း တက်ခိုင်းနေ

၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဧရာဝတီက ရိုက်ကူးခဲ့သော AA စစ်သင်တန်းတခု / NLHP

Your Thoughts …

Recommended