ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ သတ်မှတ်လုပ်ငန်း၌သာ လုပ်ကိုင်ရန် ထိုင်းသတိပေး

လုပ်ခွင့်မရှိသည့်လုပ်ငန်းများ၌ လုပ်ကိုင်နေသည့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများကို ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ စစ်ဆေးကာ ဖမ်းဆီးမှုများ လုပ်ဆောင်နေစဉ် / Bangkokpost

Your Thoughts …

Recommended