ကရင်ပြိုင်ဘက်အုပ်စုအချင်းချင်း တိုက်ခိုက်မှုရပ်ရန် တောင်းဆို

၂၀၁၈ ခုနှစ်က ကရင်ပြည်နယ်တွင် KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စစ်ရေးပြစဉ် / ဧရာဝတီ

Your Thoughts …

Recommended