စစ်ကောင်စီ၏ အမောင်းသင်လေယာဉ်များ အပိုပစ္စည်းပြတ်၍ ရပ်ထားရ

Grob 120 TP လေယာဉ်အမှတ်(၂၈၀၇) ရှေ့ဘီးကျိုးပြီး လေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ်၌ ခေါင်းစိုက်နေပုံ

Your Thoughts …

Recommended