ရခိုင်၌ စီးပွားရေးများ တိုးချဲ့ပေးမည်ဟု စစ်ခေါင်းဆောင် ပြောဆိုချက် ယုံကြည်ရန်ခက်

ယခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၇ရက် ရခိုင်ပြည်နယ် ခရီးစဉ်တွင် တွေ့ရသည့် စစ်ခေါင်းဆောင် / CINCDS

Your Thoughts …

Recommended