လူမြင်ကွင်း ထွက်လာသည့် အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးသန်းရွှေ

စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ပထမဆုံးအကြိမ် လူမြင်ကွင်း ထွက်လာသည့် အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးသန်းရွှေ

Your Thoughts …

Recommended