ရွှေပြည်သာမှ စက်ရုံနှစ်ရုံ ပိတ် လူ ၂၀၀၀ ကျော် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်တွင် ဝါးတရာစက်မှုဇုန်ရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံနှစ်ရုံ ပိတ်သိမ်းမှုကြောင့် အလုပ်သမား ၂၀၀၀ ကျော် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ် / STUM

Your Thoughts …

Recommended