လာမည့်နှစ်မှ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်တော့မည်

ဦးသိန်းစိန်၏ အရပ်သားတပိုင်း အစိုးရ လက်ထက်၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် သန်းခေါင်စာရင်းကို နောက်ဆုံး ကောက်ယူခဲ့သည်/AFP

Your Thoughts …

Recommended