တင်းကျပ်သည့် ပို့ကုန်မူဝါဒကြောင့် ပြောင်းတင်ပို့မှု ကျဆင်းလာနေ

ထိုင်း- မြန်မာနယ်စပ် မြဝတီရှိ ပြောင်းအဝယ်ဒိုင် (Ko Lwin)

Your Thoughts …

Recommended