ထိုင်း ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဆေးခြောက်က ပြဿနာဖြစ်လာ

၂၀၂၁ ခုနှစ်က ဘန်ကောက်ရှိ ကုန်စည်ပြပွဲတခုတွင် ဆေးခြောက်ရွက်ပါဝင်သည့် လက်ဖက်ရည်ကို မိတ်ဆက်ရောင်းချစဉ် / AFP

Your Thoughts …

Recommended