ဗိုလ်ဆင်ရိုင်းကို ဦးခေါင်းဖြတ်သည့် သက်သေမှတ်တမ်းထွက်လာ

ဗိုလ်ဆင်ရိုင်း၏ ဦးခေါင်းအား ဖြတ်ယူသွားသည့် အာဏာသိမ်းစစ်ကြောင်း

Your Thoughts …

Recommended