ကရင်၊ မွန်နှင့် တနင်္သာရီ စစ်ဆင်ရေးများ ကွပ်ကဲသူ စစ်အရာရှိကြီးများ အပြောင်းအလဲဖြစ်

ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းတို့တွင် စစ်ဆင်ရေး တာဝန်ယူရသော စစ်တပ်အရာရှိကြီးများ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ခဲ့သည်

Your Thoughts …

Recommended