အလုပ်ထုတ်ခံရသည့် MoU လုပ်သားများ နစ်နာကြေးရရှိရန် ညှိနှိုင်းနေ

AAC ဂေဟာအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော အလုပ်ထုတ်ခံရသည့် အလုပ်သမားများ တရားဝင်လုပ်ငန်းခွင် ပြန်လည်ရရှိရန်နှင့် အလုပ်လက်မဲ့ကာလအတွင်း လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ငွေ ရရှိနိုင်ရန် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး မြင်ကွင်း / ဦးခိုင်ကြီး (AAC)

Your Thoughts …

Recommended