တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဖြေဆိုသူ သိသိသာသာကျဆင်းမှု စိုးရိမ်စရာဖြစ်

တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲဖြေသည့် ကျောင်းသားအရေအတွက် ယခုနှစ်တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်က အရေအတွက်ထက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကျဆင်းသွားသည်

Your Thoughts …

Recommended