နှုတ်ပိတ်ခပေးသောအမှုများဖြင့် ထရမ့် တရားရုံးတက် ရင်ဆိုင်

တရားခွင်ထဲက ထရမ့် / AFP

Your Thoughts …

Recommended