စစ်ဒဏ်ခံမြန်မာတွင် ငှက်ဖျားကူးစက်မှု ရာခိုင်နှုန်း တထောင်ကျော် ခုန်တက်

ကရင်ပြည်နယ်တဝန်းတွင် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ငှက်ဖျားရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု ၄,၅၁၀ ရှိပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အလားတူအချိန်က ဖြစ်ပွားမှု ၃၉၉ ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။

Your Thoughts …

Recommended