ကိုကိုးကျွန်းရှိ သူလျှိုစခန်းအရေး အိန္ဒိယက မြန်မာနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့

ကိုကိုးကျွန်းပေါ်တွင် တရုတ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဂြိုဟ်တုဓာတ်ပုံများကို အိန္ဒိယအစိုးရအရာရှိများက ဖော်ပြနေကြသည် / Nmukherjee6/Twitter

Your Thoughts …

Recommended