လူ့အခွင့်အရေး စိုးရိမ်မှုများကြောင့် ဥရောပ ဆည်လုပ်ငန်း ပညာရှင်များ မြန်မာမှ ထွက်ခွာ

အထက်ရဲရွာ ရေလှောင်တမံစီမံကိန်း

Your Thoughts …

Recommended