ချင်းတွင်းတံတားမှ စားနပ်ရိက္ခာဖြတ်သယ်ခွင့် စစ်ကောင်စီ ပိတ်ပင်

ချင်းတွင်းတံတားသည် စစ်ကိုင်းတိုင်း အနောက်ပိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းသို့ ဆက်သွယ်ထားသည် / RNA

Your Thoughts …

Recommended