သံတမန်များပါသည့် ယာဉ်တန်း အတိုက်ခံရမှု ၎င်းတို့ လက်ချက်မဟုတ်ဟု PNLO ငြင်း

ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုင်၊ ကျောက်တလုံးကြီး အသွားလမ်းတနေရာ / ဆီဆိုင်မြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ

Your Thoughts …

Recommended