မြန်မာပဲတီစိမ်းအိတ် သိန်း ၂၀ ကျော်နှင့် ကုန်သည် ၃ ဦးကို တရုတ်ကဖမ်းထား

မြန်မာနိုင်ငံ၌ စိုက်ပို့တင်ပို့သည့် ပဲတီစိမ်း (ဓာတ်ပုံ- CJ)

Your Thoughts …

Recommended