အတိုက်အခံများ ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲနိုင်၊ စစ်တပ်ကို စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာ

Move Forward ပါတီ ခေါင်းဆောင် မစ္စတာ ပီတာ လင်ဂျာရွန်ရတ်။ Move Forward ပါတီ အနိုင်ရခြင်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ လွန်စွာ ရှေးရိုးဆန်သော တော်ဝင်မိသားစုနှင့် စစ်တပ်အသိုက်အဝန်းအား ဆန့်ကျင်မှုကိုသာမက ထိုပါတီကို မြို့ပြနှင့် လူငယ် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ထောက်ခံမှုကိုလည်း ပြသနေသည် /AFP / Getty Images

Your Thoughts …

Recommended