ကန့်ဘလူ ဒေသခံဖုန်းများအား ပျူစောထီးအဖွဲ့များ အဓမ္မသိမ်းယူနေ

ဦးဝါသဝနှင့် ပျူစောထီးတပ်ဖွဲ့များ (ဓာတ်ပုံ – CJ)

Your Thoughts …

Recommended