စစ်ခေါင်းဆောင်အား “ချိုကျိုး နားရွက်ပဲ့” ဟု ဝေဖန်သည့် အဆိုတော် ဗျူဟာ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရ

ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းနှိပ်စက်ခံထားရသည့် အဆိုတော်ဗျူဟာ

Your Thoughts …

Recommended