မိုင်းကိုင်တွင် အရပ်သားတဦးကို SSPP ပစ်သတ်ဟုဆို

မိုင်းကိုင်တွင် အသတ်ခံရသည့် အရပ်သားတဦး၏ အလောင်းကို တွေ့ရစဉ် / Marnagar Media

Your Thoughts …

Recommended