မီးဖြတ်ခံရသည့် တရုတ်မြို့သစ်များ မီးစက်များဖြင့် ဆက်လည်ပတ်

မြဝတီမြို့နယ်၊ မယ်ထော်သလေးကျေးရွာအနီးရှိ KK-Park မြို့သစ်စီမံကိန်း (ဓာတ်ပုံ – Hein Aung/ဧရာဝတီ)

Your Thoughts …

Recommended