မိုခါမုန်တိုင်းအပြီး တလအကြာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို အငတ်ဘေးနှင့် ပျက်ဆီးမှုများ ခြိမ်းခြောက်နေ

အမိုးကို တာပေါ်လင်စများဖြင့် မိုးထားရသော မြောက်ဦးက အိမ်တလုံး

Your Thoughts …

Recommended