ဘလင်ကန်ခရီးစဉ်အတွင်း “တိုးတက်မှု”ရှိဟု ရှီ ပြော

ရှီသည် ဘေ့ဂျင်းမှ ပြည်သူ့ ခန်းမဆောင်တွင် ဘလင်ကန်ကို လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်

Your Thoughts …

Recommended