မြန်မာ့စီးပွားရေးနာလန်ထရန် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမည်ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်ပြော

မြန်မာ့စီးပွားရေးသည် ကိုဗစ်နိုင်တင်း မတိုင်မီက အခြေအနေသို့ ၂၀၂၇ ခုနှစ် သို့မဟုတ် ၂၀၂၈ ခုနှစ်မတိုင်မီတွင် ရောက်ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ပြောသည် / Getty Images

Your Thoughts …

Recommended