သတင်းတို

နှိမ့်ချမှုကြောင့် ပင်လုံညီလာခံကို ထွက်ခွာသော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောထား လက်ကိုုင်စွဲထားဟုဆို

၂၁ရာစုပင်လုံ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံတွင် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ကတ်ပြား မပေးဘဲ လေလ့လာသူ ကတ်ပြားသာ ပေးပြီး နှိမ့်ချမှုကြောင့် ညီလာခံမှ ထွက်ခွာခဲ့သော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောထား ဆက်လက်ကိုင်စွထြားကြောင်း UWSA၏ဗဟိုပေါ်လစ်ဗျူရိုအမြဲတမ်း ကော်မတီက ကြေညာချက် တရပ် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

Loading