သတင်းတို

မြန်မာ့လယ်ယာပို့ကုန် ဒေါ်လာ ၂.၉၃ ဘီလီယံရှိ

၂၀၁၆-၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ လယ်ယာထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၉၃ ဘီလီယံ ရရှိသည်ဟု နိုင်ငံပိုင် Global New Light of Myanmar သတင်းစာက ဖေါ်ပြသည်။

ထိုပမာဏမှာ ၂၀၁၅-၁၆ ဘဏ္ဍနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၁၅ သန်းပိုမိုများပြားပေ သည်။

ယခုနှစ် လယ်ယာပို့ကုန် ဝင်ငွေသည် စုစုပေါင်းပို့ကုန်ပမာဏ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်ဟု ကုန်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည့် စာရင်းဇယားကို ကိုးကားပြီး ယင်းသတင်းစာက ဆိုသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဆန်၊ ဆန်ကွဲ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ရာဘာ၊ နှမ်း၊ ပြောင်း နှင့်အစားအစာအမျိုးမျိုးတို့ကို တင်ပို့သည်ဟု သိရသည်။

Loading